Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

ΜΕΤΕΡΙΖΙ ... (Σιγανά και ταπεινά...): Λόγια Καρδιάς...

ΜΕΤΕΡΙΖΙ ... (Σιγανά και ταπεινά...): Λόγια Καρδιάς...:  Σε κάποιον χρόνο, με κάποιον τρόπο, για κάποιον λόγο, έρχονται στη ζωή μας άνθρωποι απ’ το πουθενά, άνθρωποι απ’ το μακριά. Κάτι θέλο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: