Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Και το να είσαι διαφορετικός δεν θέλει απαραίτητα να είναι δυστυχισμένος

Beati quelli che sanno qual è il momento giusto per fare questo e per fare quest'altro, quelli che hanno ben presente quale sia la meta e quindi sono in grado di distinguere chi è rimasto indietro e chi ha avuto addirittura l'ardire di andare avanti.
Buon per loro davvero, perché di sicuro vivono meglio: hanno delle regole, delle certezze, un punto d'arrivo e non vagano per la città come se si fossero persi, come se si sentissero perennemente persi.
Un problema, però, alcune di queste persone qui ce l'hanno: non sanno accettare chi non vive come loro. Non sanno comprendere chi non dà importanza alle cose che per loro hanno importanza, non sanno accogliere. Guardano gli altri da lontano, di sbieco, e pensano: "poverini quelli lì", soltanto perché quelli lì a un certo punto hanno fatto scelte diverse o, semplicemente, sono diversi da loro.
Ed essere diversi vuol necessariamente essere infelici? Ognuno di noi ha una storia da raccontare solo che quasi nessuno ha più voglia di ascoltare. Si dà per scontato di sapere già tutto e questo sì, è davvero un gran bel guaio
Susanna Casciani

Ευλογημένοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να το κάνουν αυτό και να το κάνουν αυτό, όσοι γνωρίζουν καλά τον προορισμό και έτσι μπορούν να διακρίνουν ποιος έμεινε πίσω και ποιος είχε ακόμα και το θράσος να συνεχίσει.
Καλό γι ' αυτούς πραγματικά, επειδή σίγουρα ζουν καλύτερα: έχουν κανόνες, βεβαιότητες, ένα σημείο άφιξης και δεν περιφέρονται στην πόλη σαν να είχαν χαθεί, σαν να ένιωθαν μόνιμα χαμένοι.
Ένα πρόβλημα, όμως, μερικοί από αυτούς εδώ έχουν: δεν μπορούν να δεχτούν ποιος δεν ζει σαν αυτούς. Δεν μπορούν να καταλάβουν ποιος δεν νοιάζεται για πράγματα που έχουν σημασία γι ' αυτούς, δεν μπορούν να το δεχτούν. Βλέπουν τους άλλους από μακριά, σε προκατάληψη, και σκέφτονται, "φτωχοί άνθρωποι εκεί", απλά επειδή αυτοί σε κάποιο σημείο έκαναν διαφορετικές επιλογές ή, απλά, διαφορετικές από αυτές.
Και το να είσαι διαφορετικός δεν θέλει απαραίτητα να είναι δυστυχισμένος; Κάθε ένας από εμάς έχει μια ιστορία να πει μόνο ότι σχεδόν κανείς δεν θέλει να ακούσει πια. Υποθέτεις ότι ήδη ξέρεις τα πάντα, και αυτό είναι, είναι ένα πραγματικά μεγάλο πρόβλημα.

Σουζάνα casciani

DonnedOnNeDONNE©2012

Φωτογραφία του χρήστη DonnedOnNeDONNE.

Δεν υπάρχουν σχόλια: