Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2009

παπαγαλάκι

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΚΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΟΤΟΠΟ (PORTAL)
www.edo-mko.gr
To site που προωθεί τον συντονισμό και την συνεργασία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για το περιβάλλον.
u Για την κοινωνική – αλληλέγγυα οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη
u Για την ίδρυση Ηθικής Τράπεζας στην Ελλάδα.
u Για την ενίσχυση της απασχόλησης στις γυναίκες, τους νέους και στις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.
u Για την διάδοση χρηστικών πληροφοριών στις κοινωφελείς οργανώσεις.
Για τους εθελοντές διαδικτύου παρέχεται σχετική εκπαίδευση και μπορούν να προσφέρουν κοινωφελή υπηρεσία από τον χώρο τους.
Κατόπιν ευδόκιμης προσφοράς στους εθελοντές υπάρχει το κίνητρο της ένταξής τους σε επιδοτούμενα προγράμματα για το περιβάλλον και την κοινωνική πρόνοια.
Πληροφορίες
URL: www.edο-mko.gr
E-mail: anadrash@otenet.gr
Τηλ.: 210 82 26 562 & 210 88 36 598
Κοινωνία της Γνώσης πηγή: Καθημερινή
Περισσότερα! http://www.edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=412&Itemid=130
ΥΔΑΣ – Γενική 20η προκήρυξη 2008 πηγή: ΥΔΑΣ
Πράσινες Υποδομές 2009 πηγή: ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Πράσινη Επιχείρηση 2009 πηγή: Ημερήσια
Πράσινη Οικονομία Πράσινη Ανάπτυξη Και Πράσινη Επιχειρηματικότητα πηγή: Γιάννης Ζήσης, Μέλος της ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ
Φωτοβολταϊκά, Επιτέλους Πηγή: Γρ. Νικολόπουλος
Alfios River Eco Festival Prog 2009 πηγή: A.M.K.E. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΛΦΕΙΟY
Περισσότερα: http://www.edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=414&Itemid=130
Ανακοίνωση Δράσεων Για Την Ψηφιακή Ενίσχυση Των Τουριστικών Επιχειρήσεων
Αποφάσεις 5ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Γραμματείας Πηγή: ΠΑΝΔΟΙΚΟ
Ενίσχυση των ΜΜΕ
Η Διατροφική Κρίση Φτάνει από τον Τρίτο Κόσμο Στις "Περιοχές-Υπόδειγμα" της Δύσης Πηγή: Άρης Καπαράκης
Let's Party 28-6-2009 Πηγή: Μιχαηλίδης Δημήτριος
Στρατηγική Για Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Περισσότερα: http://www.edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid=130
Σχέδιο Συνοπτικού Ψηφίσματος Της Συνάντησης Της 6ης Ιουλίου 2009 στην Τρίπολη_07/07/09 Πηγή: Βασίλης Γιόκαρης
Περισσότερα: http://www.edo-mko.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=423&Itemid=130
Τεχνητή Επέμβαση στα Καιρικά Φαινόμενα Πηγή: Γ. Κάλος
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 82 26 562 και 210 88 36 598
και e-mail: info@erymanthos.gr και inmekoe@gmail.com.
http://www.edo-mko.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: