Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

once upon an ART...: Η φύση μιμείται την τέχνη(Oscar Wilde).

once upon an ART...: Η φύση μιμείται την τέχνη(Oscar Wilde).: Όταν το τελευταίο δέντρο καεί, ο τελευταίος ποταμός ρυπανθεί και πεθάνει το τελευταίο ψάρι, τότε ο άνθρωπος θα διαπιστώσει πως δεν μπορ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: