Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Τα ΝΕΑ των ΦΕΡΩΝ στο ίντερνετ είναι είδηση!

Το Βελεστίνο, αν και δεύτερη πατρίδα, παρέμεινε πλατωνική αγάπη...

Τόσο "κοντά" και τόσο "μακριά"...

Χάρηκα πραγματικά γι' αυτή την σελίδα που θα μας ενημερώνει και θα μας ενώνει!