Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

Τό 'φερε η βροχή

Μου το θύμησε η βροχή. Παράξενο, πώς. Το είχα στα απόρρητα. Κακώς.